GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Działalność sponsoringowa i charytatywna

Grupa Azoty traktuje kwestie związane z odpowiedzialnością oraz współpracą z otoczeniem w sposób strategiczny i długofalowy. Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są działania w zakresie społeczno-sponsoringowym oraz działalność charytatywna. Poprzez tego typu działania Grupa Azoty buduje wizerunek nie tylko jako podmiotu osiągającego dobre wyniki ekonomiczne, ale również firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wieloaspektowość oraz zaawansowany charakter tych działań sprawiają, że Spółki Grupy Azoty biorą aktywny udział w życiu swoich społeczności lokalnych oraz kierują swoje wsparcie tam, gdzie ono jest najbardziej potrzebne.

Polityka społeczno–sponsoringowa

Działania społeczno-sponsoringowe realizowane są w oparciu o opracowaną i wdrożoną w 2013 roku „Politykę działalności społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie” oraz w zakresie pomocy charytatywnej w oparciu o przyjęte w 2013 roku „Politykę darowizn Grupy Azoty” oraz „Regulamin udzielania darowizn Grupy Azoty S.A.”

Kierunki działalności społeczno-sponsoringowej:

Cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym:

Działalność społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty PUŁAWY w 2016 roku prowadzona była zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą. Spółka przestrzegała przyjętego zakresu merytorycznego oraz przyjętych form udzielania pomocy.

Grupa Azoty POLICE prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, umów na działania promocyjno-reklamowe i darowizn. Działania w ramach kreowania wizerunku i promocji produktów realizowane są poprzez szereg inicjatyw m.in. o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym i edukacyjnym.

W Grupie Azoty SIARKOPOL działania sponsoringowe stanowią istotny element działań promocyjnych realizowanych przez spółkę. Promowanie marki, budowanie pozytywnego wizerunku, wspieranie lokalnej społeczności oraz angażowanie się w rozwój województwa świętokrzyskiego należą do głównych realizowanych zadań.

Polityka darowizn

Polityka darowizn Grupy Azoty określa zasady przyznawania darowizn i obowiązuje we wszystkich spółkach należących do Grupy Azoty. Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności.

Grupa Azoty buduje swój przyjazny społecznie wizerunek w regionie przez wspieranie m.in.:

Kategoria biznesowa dotyczy działań sponsoringowych w zakresie finansowania:

Wszystkie darowizny przyznawane są zgodnie z „Polityką darowizn Grupy Azoty” obowiązującą w całej Grupie i Regulaminem przyznawania darowizn określonym przez poszczególne spółki Grupy.

W 2016 roku Grupa Azoty S.A. przekazała darowizny m.in. na cele: kultu religijnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN przekazywała w 2016 roku darowizny m.in. na następujące cele: ochrona i promocja zdrowia, pomoc w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie Światowych Dni Młodzieży, leczenie i rehabilitacja, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, cele kultu religijnego, ochrona dóbr kultury.

Grupa Azoty PUŁAWY wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, promujące zdrowy tryb życia, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W 2016 roku Spółka zdecydowała się wesprzeć m.in.:

Grupa Azoty POLICE poprzez przekazywanie darowizn aktywnie reaguje na potrzeby m.in. pracowników, stowarzyszeń i fundacji w regionie. W roku 2016 Grupa Azoty POLICE wsparła darowiznami m. in.:

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz kultury

Grupa Azoty S.A. wspiera liczne wydarzenia kulturalne (np. Grupa Azoty International Jazz Contest, Tarnowska Nagroda Filmowa) i instytucje kulturalne, takie jak Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Centrum Sztuki Mościce, Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie, Tarnowskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Również Grupa Azoty PUŁAWY angażuje się w rozwój społeczności lokalnej poprzez współorganizację imprez o charakterze kulturalnym. Kolejny rok Spółka współpracowała z Puławskim Ośrodkiem Kultury “Dom Chemika”, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Swym mecenatem Spółka objęła wydarzenia związane z muzyką klasyczną w ramach Festiwalu Muzycznego Wszystkie Strony Świata oraz cykl audycji „Wyklęci – niepokonani Lubelszczyzny”.

Grupa Azoty POLICE wspomaga lokalne instytucje kulturalne, m.in. Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Dom Kultury Słowianin w Szczecinie, Baltic Neopolis Orchestra, Chór Uniwersytetu Szczecińskiego. Wspiera także liczne wydarzenia kulturowe: Dni Polic czy Dni Chemika – lokalną imprezę cieszącą się największą popularnością w powiecie polickim.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN wspiera lokalne dziedzictwo kulturowe, szczególnie działania Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dbałości o historię i zabytki Ziemi Kozielskiej i miasta Kędzierzyn-Koźle. Spółka wspiera także m.in. Młodzieżową Orkiestrę Żeglugi Śródlądowej, której członkowie występują na największych europejskich scenach.

Do imprez kulturalnych wspieranych przez Grupę Azoty SIARKOPOL należą: Dzień Chleba w Staszowie, Dożynki Gminne w Osieku, Tuczępach, Święto Śliwki w Szydłowie, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

Grupa Azoty S.A. współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi zarówno w ramach projektów badawczych, jak i praktyk, staży i warsztatów dla studentów; a także z kilkoma podmiotami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, wśród których są m.in. Stowarzyszenie SIEMACHA, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Fundacja Kultury i Sztuki I KROPKA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Sportowych.

Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Puławach oraz Komedą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach rozpoczętą w 2013 roku akcję „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” mającą na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzania czasu w domu i poza domem. Grupa Azoty PUŁAWY wspólnie z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach Dnia Małego Chemika, Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz Mikołajkowej Strefy Nauki zorganizowały festyny, których głównym założeniem była popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN dla dzieci z kędzierzyńsko-kozielskich szkół podstawowych zorganizowała kolejną edycję warsztatów ekologicznych. Zajęcia warsztatowe odbywały się pod hasłem „Jak żyć w zgodzie z naturą”. Spółka zaangażowała się również w realizację projektu „Młody All-chemik” organizowany dla gimnazjalistów w Kędzierzynie-Koźlu. Zadaniem uczniów jest prezentacja przygotowanie ciekawego doświadczenia chemicznego. Ponadto Grupa Azoty KĘDZIERZYN już od 2006 roku prowadzi ogólnopolski konkurs fotograficzny „Złap zająca” w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Grupa Azoty POLICE od lat współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi organizując dla uczniów i studentów staże i praktyki. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami wspiera inicjatywy i instytucje edukacyjne różnych szczebli i realizuje programy stypendialne.

Grupa Azoty SIARKOPOL od kilku lat jest fundatorem stypendiów naukowych w Konkursie Artystoteles, którego organizatorem i założycielem jest Staszowska Izba Gospodarcza. Stałe wsparcie finansowe otrzymuje również Przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Staszowie.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz sportu

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz promocji i rozwoju regionu

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz zdrowia i życia ludzkiego

Grupa Azoty S.A. wspiera m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze oraz Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.

Grupa Azoty wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, promujące zdrowy tryb życia wspierając m. in.: Dom Dziecka w Tanowie, Instytut Medyczny w Szczecinie, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie, Dom Dziecka w Tanowie, Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” czy Fundację Dom Hospicyjny.

Grupa Azoty SIARKOPOL cyklicznie wspiera Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Placówka otrzymuje znaczącą pomoc finansową, która pozwala na unowocześnianie aparatury medycznej szpitala. Firma uczestniczyła również w akcji charytatywnej zbiórce środków na leczenie w USA dla Stasia Patrzałka ze Staszowa - niemowlaka chorego na nowotwór złośliwy obu gałek ocznych.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz przemysłu chemicznego

Grupa Azoty znalazła się w gronie kilkunastu największych polskich spółek – fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, której celem będzie promocja i ochrona wizerunku Polski oraz polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów nowego podmiotu jest także współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.

Grupa Azoty S.A. wspiera Naczelną Organizację Techniczną, Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Tarnowie oraz tarnowski oddział SITPChem.

Grupa Azoty PUŁAWY wspierała finansowo organizację Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN wspiera działalność kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału SITPChem oraz wybrane wydarzenia wspierające przedsiębiorczość realizowane lub organizowane przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Park Przemysłowy.

CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Kategoria Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dotyczy:

Program stypendialny w Grupie Azoty S.A.

Program stypendialny uruchomiony w 2014 roku skierowany jest do studentów II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W ramach programu przewidziano ufundowanie dwóch stypendiów po 1000 zł miesięcznie każde. Stypendium przyznawane będzie do momentu ukończenia przez stypendystę studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia. Stypendia są przyznawane w oparciu o „Politykę stypendialną Grupy Azoty” oraz programy i regulaminy stypendialne stanowiące odrębne dokumenty, zatwierdzane przez zarządy danej Spółki. Laureaci otrzymują po 1 tys. zł stypendium miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem.

Program stypendialny w Grupie Azoty KĘDZIERZYN

Grupy Azoty KĘDZIERZYN w roku 2016 przyznała łącznie 27 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach patronatu chemicznego, Grupa Azoty KĘDZIERZYN przekazała również trzeci sprzęt do szkolnego laboratorium, a jest nim w tym roku spektrofotometr VIS, służący do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych podczas przedmiotu zawodowego „analiza chemiczna”.

Stypendia są przyznawane w oparciu o „Politykę stypendialną Grupy Azoty” oraz programy i regulamin stypendialny stanowiący odrębny dokument, zatwierdzany przez zarząd Spółki. Uczniowie klas chemicznych otrzymują gwarancję odbycia praktyk zawodowych i realizacji jednego z przedmiotów nauki na terenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN.

Współpraca z ośrodkami dydaktycznymi

Grupa Azoty S.A. aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, realizując wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne. Od kilku lat współpracuje z Politechniką Krakowską w szczególności w zakresie realizacji programów praktyk, prac inżynierskich i magisterskich, staży studenckich i doktoranckich oraz szeroko pojętej współpracy wykorzystującej specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów. Współpraca z Politechniką Krakowską obejmuje także prowadzenie seminarium „Technologia jako nośnik biznesu” dedykowanego studentom ostatniego semestru studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Seminarium jest prowadzone przez praktyków zatrudnionych w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie i kończy się otrzymaniem certyfikatu.

Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie obejmuje organizację praktyk studenckich, organizację praktyk dyplomowych, organizację warsztatów i laboratoriów w jednostkach spółki, organizację wizyt naukowo-dydaktycznych studentów, a także organizację wykładów dla studentów przez specjalistów z zakładów.

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie obejmuje: zatrudnienie 10 absolwentów ZST w każdym roku, fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, fundowanie nagród dla zwycięzców olimpiad, konkursów i zawodów, organizację praktyk zawodowych, organizację specyficznych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów Grupy Azoty S.A., organizację wyjazdów naukowo-dydaktycznych, organizację doskonalenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii, a także wsparcie zakupów pomocy dydaktycznych. Zadania te realizowane są we współpracy z Fundacją im. Ignacego Mościckiego.

Grupa Azoty była również partnerem konkursu „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa, którego laureat odbył trzymiesięczny staż w Grupie Azoty KĘDZIERZYN.

Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, Uniwersytetem Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach) w ramach kierunku Chemia Techniczna oraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wspierając kierunek studiów podyplomowych “Obrót nawozami I środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa”. Spółka sponsorowała również konferencje naukowe m.in. zorganizowaną przez Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie konferencję "Bioróżnorodność w strefie oddziaływań zanieczyszczeń przemysłowych - innowacyjne metody ochrony".

Grupa Azoty KĘDZIERZYN współpracuje ponadto z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim w zakresie możliwości odbywania praktyk na terenie Spółki i pisania prac naukowych. W 2016 roku współpraca objęła również wizytę naukowo-dydaktyczną studentów z ramienia Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, którzy dokształcają się w ramach studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna.

Grupa Azoty SIARKOPOL ufundowała Liceum Ogólnokształcącemu im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie nowoczesne wyposażenie laboratorium chemicznego, które pozwoli na prowadzenie zajęć na poziomie akademickim.

Grupa Azoty POLICE i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) podpisały porozumienie o kształceniu kadr, które jest bezpośrednio związane z inwestycją w budowę instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Dzięki umowie możliwe będzie kształcenie kadr na potrzeby tego projektu. Ponadto w ramach współpracy powstało laboratorium z myślą o potrzebach kształcenia studentów w dziedzinie procesów wytwarzania olefin. Będzie ono także służyć doskonaleniu pracowników przede wszystkim PDH Polska S.A. – spółki celowej Grupy Azoty POLICE powołanej do budowy instalacji do produkcji propylenu z propanu.

Konkursy i Programy

Grupa Azoty uruchomiła II edycję programu „Grunt to wiedza”. Jest to trzyletni program nakierowany na intensywną promocję optymalnego prowadzenia gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem technologii nawożenia. Program zakłada przebadanie 6300 próbek ziemi.

Chcąc ukazać znaczenie chemii w życiu człowieka, w lutym 2016 roku Grupa Azoty zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Chemia wokół nas” i tym samym zaprosiła dzieci i młodzież do interesującej i kreatywnej zabawy, w której nagrodą była wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z miast, na terenie których znajdują się strategiczne spółki Grupy Azoty, tj. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty SIARKOPOL. Jego celem było poszerzenie wśród dzieci i młodzieży znajomości branży chemicznej oraz znaczenia chemii w codziennym życiu.

Grupa Azoty PUŁAWY kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska”. W 2016 roku już po raz dwunasty zorganizowano wśród dzieci powiatu puławskiego akcję „Drzewko za butelkę”, będącą inicjatywą firm chemicznych. Po raz kolejny przeprowadzono również ogólnopolski konkurs fotograficzny „Złap zająca”, którego uczestnikami są pracownicy oraz dzieci pracowników firm realizujących program „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care).

Jubileusz 20-lecia uczestnictwa w Programie Responsible Care, którego podstawowe założenia obejmują ochronę środowiska, bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę zdrowia obchodziła w 2016 roku Grupa Azoty POLICE.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne