GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Lokaty

W 2016 roku środki finansowe Grupy Azoty o charakterze krótkoterminowym, utrzymywane były w pierwszej kolejności na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym w ramach usługi cash poolingu wirtualnego z sublimitami kredytu w rachunku bieżącym poszczególnych spółek, co pozwala na optymalizację przychodów i kosztów odsetkowych w Grupie. Od początku IV kwartału 2016 roku Grupa wdrożyła i korzysta z usługi cash-poolingu rzeczywistego, która zastąpiła dotychczasową usługę cash poolingu wirtualnego w PKO BP. Wdrożona usługa dodatkowo pozwala efektywnie zarządzać globalnym limitem płynności i dokonywać jego optymalnej alokacji w Grupie.

Ponadto spółki z Grupy utrzymywały pozostałe nadwyżki na lokatach krótkoterminowych w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej, które oferowały najwyższe stawki ich oprocentowania, w szczególności powyżej stopy WIBOR 1M w skali roku, mającej zastosowanie w ramach kwot zbilansowanych w cash-poolingu.

Według stanu na 31 grudnia 2016 spółki z Grupy Azoty łącznie utrzymywały na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych kwotę 1 211 890 tys. zł, z czego kwotę 258 066 tys. zł na skonsolidowanym rachunku bieżącym Jednostki Dominującej w PKO BP S.A. powiązanym ze strukturą cash-poolingu rzeczywistego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wyżej wymienione środki zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Grupy w pozycjach:

Z tytułu odsetek od lokat terminowych i usług cash-poolingu, Grupa Azoty uzyskała łącznie 17 131 tys. zł przychodów (w tym jednostka Dominująca 748 tys. zł).

Według stanu na 31 grudnia 2016 Jednostka Dominująca utrzymywała na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych kwotę 326 031 tys. zł, z czego kwotę 258 066 tys. zł od spółek zależnych na skonsolidowanym rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym ze strukturą cash-poolingu rzeczywistego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wyżej wymienione środki zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Jednostki Dominującej w pozycji: „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie 326 031 ‎tys. zł (o okresie zapadalności do 3 miesięcy).


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne