GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Nasze produkty

Nawozy mineralne w Grupie Azoty klasyfikuje się jako azotowe (jednoskładnikowe) i wieloskładnikowe, zawierające co najmniej dwa z głównych składników: azot (N), fosfor (P) lub potas (K).

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są substancjami, bądź ich mieszaninami zawierającymi azot jako podstawowy składnik odżywczy roślin. W ofercie Grupy Azoty znajduje się szereg nawozów azotowych: mocznik, nawozy saletrzane (w tym saletra amonowa, saletrzak, RSM), nawozy azotowe z siarką (powstałe w wyniku mieszania nawozów w procesie technologicznym: siarczanoazotan amonu, mieszaniny mocznika i siarczanu w formie stałej i ciekłej oraz siarczan amonu). Głównym surowcem do produkcji nawozów azotowych jest gaz ziemny.

Mocznik - to nawóz azotowy zawierający 46% azotu, produkowany w Puławach (PULREA®, PULGRAN®), Policach (mocznik.pl®) i Kędzierzynie. Jest nawozem uniwersalnym – może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne w różnych okresach wzrostu zarówno w formie stałej jak również w formie roztworu.

Poza rolnictwem produkt wykorzystywany jest również do celów technicznych, głównie w produkcji żywic klejowych, stosowanych w przemyśle płyt drewnopochodnych. Mocznik może stanowić również bazę do dalszego przetworzenia, w tym na płynny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy RSM® oraz na melaminę.

Nawozy saletrzane

Nawozy azotowe z siarką

Są to nawozy poprawiające bilans siarki w glebie, dodatkowo korzystnie wpływają na przyswajalność azotu przez rośliny uprawne, co podnosi jakość i wielkość uzyskiwanych plonów:

Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

Nawozy wieloskładnikowe NPK i NP są to nawozy uniwersalne, które w zależności od składu mogą być stosowane do różnych rodzajów roślin i gleb. Oprócz podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K), nawozy te zawierają drugorzędne składniki pokarmowe: magnez, siarkę, wapń oraz mogą zawierać mikroelementy jak bor i cynk.

Nawozy wieloskładnikowe mogą być stosowane pod wszystkie rośliny uprawne. Aktualna oferta Grupy Azoty zawiera ponad 40 rodzajów nawozów wieloskładnikowych, sprzedawanych pod nazwami handlowymi: Polifoska®, Polidap®, Polimag®, Super Fos Dar 40™, Amofoska®. Produkowane są też nawozy o składach dedykowanych, na indywidualne potrzeby klientów.

Fosforyty - surowiec do produkcji nawozów wieloskładnikowych występuje w postaci naturalnych złóż, w różnych częściach kuli ziemskiej. Fosforyty są skałami osadowymi zawierającymi minerały fosforowe, które podlegają procesom wydobycia i wzbogacenia głównie dla potrzeb produkcji kwasu fosforowego. Otrzymany kwas fosforowy jest półproduktem do produkcji nawozów wieloskładnikowych NP i NPK.

Amoniak - surowiec do produkcji nawozów, otrzymywany w wyniku bezpośredniej syntezy azotu i wodoru. Amoniak jest podstawowym półproduktem do produkcji nawozów azotowych oraz wieloskładnikowych. Stosowany jest również w przemyśle chemicznym m.in. do produkcji kaprolaktamu, polimerów oraz jako czynnik chłodniczy. Głównym surowcem do produkcji amoniaku jest gaz ziemny.

Tworzywa inżynieryjne

Tworzywa inżynieryjne stanowią grupę produktów, które charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, jak i dobrymi właściwościami mechanicznymi. Posiadają szereg bardzo korzystnych właściwości fizycznych, dzięki którym znalazły zastosowanie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, elektrotechnice, artykułach gospodarstwa domowego oraz przemyśle spożywczym i włókienniczym.

Grupa Azoty produkuje poliamid 6 (PA6) i tworzywa modyfikowane (z dodatkami wpływającymi na zmianę właściwości fizykochemicznych finalnych tworzyw) na bazie poliamidu 6 i innych tworzyw inżynieryjnych (POM, PP, PBT, PA6.6). Produkowane są także tworzywa modyfikowane o składach dedykowanych, na potrzeby indywidualnych klientów.

Poliamid 6 (PA6) jest wysokiej jakości termoplastycznym tworzywem w postaci granulatu do przetwórstwa wtryskowego i wytłaczania. Zajmuje czołowe miejsce wśród inżynieryjnych tworzyw sztucznych. Cenionymi markami Grupy Azoty w tym segmencie są Tarnamid® i Alphalon®.

Kaprolaktam

Kaprolaktam to organiczny związek chemiczny. Jest półproduktem wykorzystywanym przy produkcji poliamidu 6 (PA6). Głównymi surowcami, z których jest produkowany są benzen i fenol. Produktem ubocznym, jaki powstaje przy jego produkcji, jest siarczan amonu.

Produkty OXO

Do tej grupy produktów należą: alkohole OXO, plastyfikatory oraz aldehydy.

Alkohole OXO

Wśród alkoholi OXO wiodącym produktem jest 2-etyloheksanol (2-EH) stosowany jako półprodukt w wielu procesach m.in. estryfikacji, produkcji akrylanów, dodatków do paliw oraz w przemyśle farb i lakierów. W tej samej grupie produktów znajduje się n-Butanol oraz Izobutanol.

Plastyfikatory

Znaczącą grupę produktów stanowią plastyfikatory. Grupa Azoty ZAK S.A. produkuje trzy rodzaje plastyfikatorów pod nazwami handlowymi: Oxoviflex® (DEHT), Oxoplast Medica® (DEHP), Oxoplast® O (DEHP) oraz Oxoplast® PH (DPHP). Produkty te wykorzystywane są w budownictwie, motoryzacji, produkcji obuwia, kabli i przewodów, produkcji opakowań oraz produktów medycznych. Kluczowym dla Grupy plastyfikatorem jest DEHT (DOTP), który w ofercie handlowej występuje pod marką Oxoviflex® i jest plastyfikatorem bezftalanowym.
W ramach kompleksu produkcyjnego OXO wytwarza się aldehydy będące półproduktami do otrzymywania alkoholi OXO. Aldehyd n-masłowy i aldehyd izomasłowy widnieją także w ofercie dla odbiorców.
W ofercie segmentu OXO występuje także wodór oraz Oktanol F znajdujący zastosowanie jako czynnik flotacyjny.

Siarka

W ofercie Grupy Azoty SIARKOPOL surowiec ten jest siarką kopalnianą. Podstawowym zastosowaniem siarki jest produkcja kwasu siarkowego, który wykorzystywany jest głównie do produkcji nawozu dwuskładnikowego DAP. Siarka oferowana jest w różnych formach, m.in. płynnej i granulowanej. Na potrzeby własne Grupy Azoty siarka jest też kupowana od innych dostawców, a pozyskana z odsiarczania gazu i ropy naftowej.

Melamina

Jest to nietoksyczny i niepalny produkt w postaci białego proszku. Wykorzystywany jest w wielu aplikacjach: do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, klejów, farb, lakierów (w tym piecowych), środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego, środków przeciwzapalnych i innych.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne