GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Zarządzanie zasobami finansowymi i majątkowymi

Zarządzanie zasobami finansowymi i majątkowymi

Grupa Azoty posiada wolne limity o charakterze parasolowym ramach kredytu bieżącego powiązanego ze strukturą cash-poolingu rzeczywistego oraz w ramach kredytu wielocelowego, którymi Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki poszczególnych spółek z Grupy. Uzupełniająco Grupa posiada wolne limity bilateralnych kredytów bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy.

Łączna wartość wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych Grupy na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 476 399 tys. zł.

Ponadto, w ramach pakietu długoterminowych korporacyjnych umów kredytowych, Grupa wg stanu na 31 grudnia 2016 roku dysponowała wolnymi limitami w kwocie 1 030 477 tys. zł oraz wolnymi limitami pożyczek inwestycyjnych w kwocie 4 500 tys. zł.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa dysponuje wolnymi limitami kredytowymi wynikającymi z wyżej wymienionych umów w wysokości około 1 511 376 tys. zł (w tym Jednostka Dominująca około 1 104 321 tys. zł).

Co istotne Grupa utrzymuje równolegle wysoką nadwyżkę lokat i środków finansowych, w wysokości 1 220 777  tys. zł wg stanu na 31 grudnia 2016 roku (w tym Jednostka Dominująca w wysokości 326 031 tys. zł).

Łącznie wolne limity w/w kredytów i nadwyżek finansowych skutecznie zabezpieczają zasoby finansowe wystarczające do obsługi bieżących i przyszłych zobowiązań, a ryzyko utraty płynności przez Grupę i jej spółki jest bardzo niskie.

W skali 2016 roku Grupa Azoty zwiększyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 1 166 330 tys. zł do kwoty 1 424 081 tys. zł, w tym Jednostka Dominująca zwiększyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 984 512 tys. zł do kwoty 1 473 665 tys. zł (z czego 308 394 tys. zł wobec jednostek powiązanych).

Udział kredytów krótkoterminowych w finansowaniu Grupy Azoty zmniejszył się z 118 880 tys. zł do kwoty 52 034 tys. zł.

W Grupie Azoty nie występowały w 2016 roku naruszenia w terminach spłat zobowiązań lub innych warunków zobowiązań, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty tych zobowiązań. Grupa w roku 2016 roku nie spotkała się z odmową udzielenia kredytu lub wypowiedzeniem umowy kredytu.

Grupa Azoty i jej spółki zależne posiadają pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz wysoki standing w ocenie jej strategicznych kredytodawców, wobec powyższego nawet przy uwzględnieniu możliwego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, nie występują w jej ocenie zagrożenia, które mogłyby skutkować istotnym pogorszeniem lub utratą płynności finansowej.

Ponadto w roku 2016 skutecznie realizowane były cele strategii finansowania Grupy Kapitałowej, w tym miało miejsce:


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne