GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Azoty

Rodzaj grupy pracowniczej na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 1 297 7 796 1 315 7 554
Stanowiska nierobotnicze 2 001 3 079 2 015 3 055
Ogółem 3 298 10 875 3 330 10 609
Ogółem Grupa Azoty 14 173 13 939

Liczba pracowników zatrudnionych w Jednostce Dominującej

Rodzaj grupy pracowniczej na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 301 988 302 976
Stanowiska nierobotnicze 335 464 336 463
Ogółem 636 1 452 638 1 439
Ogółem Jednostka Dominująca 2 088 2 077

Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych objętych konsolidacją

Rodzaj grupy pracowniczej na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 995 6 809 1 011 6 580
Stanowiska nierobotnicze 1 665 2 616 1 677 2 594
Ogółem 2 660 9 425 2 688 9 174
Ogółem spółki zależne 12 085 11 862

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2016 roku w Grupie Azoty

Rodzaj grupy pracowniczej średnioroczne zatrudnienie na dzień 31.12.2016
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 1 295,2 7 633,9 1 297 7 796
Stanowiska nierobotnicze 1 980,8 3 057,9 2 001 3 079
Ogółem 3 276,1 10 691,8 3 298 10 875

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2016 roku w Jednostce Dominującej

Rodzaj grupy pracowniczej średnioroczne zatrudnienie na dzień 31.12.2016
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 302,3 979,6 301 988
Stanowiska nierobotnicze 338,4 467,0 336 464
Ogółem 640,7 1 446,6 636 1 452

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku 2016 w spółkach zależnych objętych konsolidacją

Rodzaj grupy pracowniczej średnioroczne zatrudnienie na dzień 31.12.2016
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Stanowiska robotnicze 990,95 6 655,06 995 6 809
Stanowiska nierobotnicze 1 642,68 2 591,00 1 665 2 616
Ogółem 2 633,63 9 246,06 2 660 9 425

Rotacja kadr w Grupie Azoty w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  2016 rok
  Kobiety Mężczyźni
Przyjęcia 216 944
Zwolnienia 175 652

Rotacja kadr w Jednostce Dominującej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  2016 rok
  Kobiety Mężczyźni
Przyjęcia 21 81
Zwolnienia 24 66

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w Grupie Azoty

Wyszczególnienie Rok Ogółem zatrudnienie Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe
Liczba pracowników 2016 14 173 4 144 5 881 3 363 785
Liczba pracowników 2015 13 939 3 874 5 849 3 420 796  

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia w Grupie Azoty

Wyszczególnienie Rok Ogółem zatrudnienie Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe
Liczba pracowników 2016 2 088 588 834 566 100
Liczba pracowników 2015 2 077 554 859 562 102  

Struktura zatrudnienia w Grupie Azoty wg stażu pracy

Wyszczególnienie Rok do 5 lat 6-10 lat 11-20 lat Ponad 20 lat
Liczba pracowników 2016 1 814 12,8% 1 593 11,2% 2 804 19,8% 7 962 56,2%
Liczba pracowników 2015 1 667 11,9% 1 769 12,7% 2 578 18,5% 7 925 56,9%  

Struktura zatrudnienia w Jednostce Dominującej wg stażu pracy

Wyszczególnienie Rok do 5 lat 6-10 lat 11-20 lat Ponad 20 lat
Liczba pracowników 2016 333 15,9% 132 6,3% 268 12,8% 1 355 64,9%
Liczba pracowników 2015 298 14,4% 117 5,6% 384 18,5% 1 278 61,5%

Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne