GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Emisja papierów wartościowych

W roku 2016 Jednostka Dominująca nie dokonywała żadnych operacji związanych z emisjami, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Wykorzystywanie środków pozyskanych z Ofert Publicznych Spółka zakończyła w 2013 roku. Wykorzystanie przebiegało zgodnie z przyjętymi wcześniej celami emisyjnymi.

Kluczowe dane dotyczące akcji Jednostki Dominującej

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 28 czerwca 2017 roku

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33,00 32 734 509 33,00
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%) 71 348 0,072 71 348 0,072
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,90 9 820 352 9,90
Opansa Enterprises Limited*) 9 430 000 9,50 9 430 000 9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,60 8 530 189 8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 2 850 000 2,87 2 850 000 2,87
Pozostali 25 875 763 26,09 25 875 763 26,09
Razem 99 195 484 100,00 99 195 484 100,00

* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l. 

W tym:

Od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 11.07.2017 Jednostka Dominująca nie otrzymała oficjalnych informacji o zmianach w strukturze znacznych pakietów akcji.

Jednostka Dominująca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 30 czerwca 2008 roku.

Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wynosi 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda. Akcje Jednostki Dominującej, oznaczone tickerem ATT, notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów krajowych: WIG, WIG-Poland, WIG30, mWIG40 oraz indeksu branżowego WIG-Chemia.

Jednostka Dominująca wchodzi również w skład indeksów zagranicznych:

Jednostka Dominująca obecna jest w indeksach dedykowanych spółkom odpowiedzialnym społecznie:

Notowania akcji Jednostki Dominującej

Po maksimach historycznych, które notowano w grudniu 2015 roku na poziomie 113 zł, w styczniu 2016 roku kurs akcji Jednostki Dominującej obniżył się i oscylował w okolicach 100 zł. W połowie lutego 2016 roku rozpoczął się stopniowy jednostajny spadek ceny akcji, wyznaczając minimum roczne w okolicach 51 zł w połowie listopada. W skali roku był to punkt zwrotny, po którym nastąpiło przełamanie krótkoterminowego trendu spadkowego i stopniowe ożywienie notowań. Rok 2016 akcje Jednostki Dominującej zakończyły powyżej poziomu 62 zł.

Notowania akcji Jednostki Dominującej od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Źródło: GPWInfoStrefa, opracowanie własne.

Notowania akcji Grupy Azoty S.A. od dnia debiutu 30 czerwca 2008 roku do 10 lipca 2017 roku

Rekomendacje

Od 1 stycznia 2016 roku do 10 lipca 2017 roku analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych oceniających Jednostkę Dominującą upublicznili łącznie 33 rekomendacji cen docelowych jej akcji.

Rekomendacje dotyczące akcji Spółki wydane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 10 lipca 2017 roku

Data Charakter Cena docelowa Cena w dniu wydania Instytucja
2017-07-05 kupuj 75,30 zł 64,25 zł Pekao IB
2017-07-03 kupuj 74,30 zł 63,43 zł DM mBank
2017-06-23 akumuluj 74,30 zł 69,01 zł DM mBank
2017-06-07 sprzedaj 55,00 zł 65,01 zł PKO BP
2017-06-07 redukuj 59,60 zł 65,01 zł ERSTE Securities
2017-06-02 kupuj 73,90 zł 65,07 zł DM mBank
2017-04-24 trzymaj 69,50 zł 69,88 zł TRIGON DM
2017-04-26 trzymaj 70,00 zł 70,58 zł DM BOŚ
2017-04-25 sprzedaj   62,10 zł   70,11 zł Vestor DM
2017-02-27 trzymaj 77,00 zł 71,70 zł Raiffeisen
2017-02-06 trzymaj 70,00 zł 71,20 zł DM BOŚ
2017-01-26 trzymaj 73,90 zł 71,60 zł DM mBank
2016-12-14 trzymaj 65,40 zł 60,00 zł DM BOŚ
2016-12-09 trzymaj 64,40 zł 66,50 zł TRIGON DM
2016-11-21 kupuj 64,00 zł 53,70 zł Raiffeisen
2016-10-16 trzymaj 67,40 zł 61,46 zł DM BOŚ
2016-10-21 trzymaj 66,20 zł 62,00 zł TRIGON DM
2016-09-30 redukuj 59,00 zł 61,62 zł ERSTE Securities
2016-08-30 trzymaj 65,50 zł 64,79 zł DM mBank
2016-08-23 sprzedaj 63,10 zł 66,20 zł Pekao IB
2016-07-28 redukuj 65,80 zł 74,00 zł DM BDM
2016-07-21 kupuj 82,10 zł 74,21 zł TRIGON DM
2016-07-12 kupuj   80,70 zł   71,90 zł TRIGON DM
2016-06-23 trzymaj 75,70 zł 73,00 zł DM BZ WBK
2016-06-21 trzymaj 74,18 zł 71,69 zł PKO BP
2016-06-09 trzymaj 82,10 zł 76,90 zł ING Securities
2016-06-07 kupuj 86,10 zł 72,00 zł DM mBank
2016-06-02 kupuj 100,20 zł 68,20 zł DM mBank
2016-05-18 sprzedaj 63,90 zł 75,60 zł ERSTE Securities
2016-04-01 trzymaj 98,00 zł 96,30 zł Raiffeisen
2016-02-11 sprzedaj 56,00 zł 95,00 zł Societe Generale
2016-02-02 trzymaj 100,20 zł 104,00 zł DM mBank
2016-01-05 trzymaj   91,80 zł   96,38 zł DM mBank

Relacje inwestorskie

Działając zgodnie z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, Jednostka Dominująca dostarcza wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego, a w szczególności obecnym i przyszłym akcjonariuszom, wyczerpujących i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej. W komunikacji z inwestorami Jednostka Dominująca wychodzi poza działania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z regulacji prawnych. Wychodząc na przeciw wysokim wymaganiom uczestników rynku kapitałowego Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną.

Grupa Azoty organizuje konferencje po publikacji raportów okresowych, podczas których przedstawiciele Zarządu prezentują i omawiają wypracowane wyniki finansowe. W ramach realizacji procesu konsolidacji Grupy Azoty, jak też celem przedstawiania inwestorom i analitykom spójnej wizji Grupy, konferencje wynikowe współorganizowane są przez wszystkie spółki z Grupy będące emitentami. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz duże zainteresowanie, konferencje wynikowe z analitykami rynku kapitałowego transmitowane są w czasie rzeczywistym drogą internetową, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Nagrania konferencji wraz z prezentacjami zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej Spółki oraz w mediach społecznościowych.

W minionym roku przedstawiciele Grupy Azoty spotykali się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas licznych spotkań one-on-one oraz konferencji krajowych i zagranicznych, uczestnicząc także w konferencjach branżowych oraz prezentujących spółki giełdowe z regionu Europy wschodniej i centralnej.

Mając na względzie również kontakt z inwestorami indywidualnymi, każdorazowo po publikacji raportu okresowego Grupa Azoty organizuje otwarte czaty internetowe, podczas których akcjonariusze mają możliwość bezpośredniego zadawania pytań przedstawicielom Grupy Azoty. Zarówno prezentacje wynikowe – dedykowane w szczególności inwestorom instytucjonalnym, jak i prezentacje inwestorskie oraz zapisy czatów, zamieszczane są na stronie internetowej Jednostki Dominującej, w sekcji dedykowanej Relacjom Inwestorskim.

Corocznie, począwszy od debiutu giełdowego, przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się z inwestorami indywidualnymi podczas konferencji WallStreet, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz towarzyszących imprezie Targów Akcjonariat. Grupa Azoty w 2016 roku była Partnerem Głównym konferencji. W 2016 roku przedstawiciele Grupy Azoty po raz kolejny wzięli także udział w Capital Market Games, imprezie sportowej skierowanej do mniejszościowych inwestorów, również organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy Jednostka Dominująca dokłada wszelkich starań, aby przekaz informacyjny docierał do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu najistotniejsze informacje o Grupie Azoty publikowane są także w serwisach społecznościowych. Ważnym medium w komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego jest strona internetowa Jednostki Dominującej, na której zamieszczane są raporty bieżące i okresowe, jak również najświeższe informacje o Walnych Zgromadzeniach czy rekomendacje analityków oraz prezentacje wyników okresowych. Strona internetowa Jednostki Dominującej wraz z modułem dedykowanym inwestorom została udoskonalona, aby jak najbardziej precyzyjnie i komfortowo dostarczać informacji dotyczących rynku kapitałowego. Zawartość, sposób prezentacji danych istotnych dla inwestorów oraz internetowa komunikacja wielokrotnie doceniane były w konkursie Złota Strona Emitenta, organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, plasując się wysoko w konkursie. Strona internetowa szczyciła się mianem Złotej Strony Emitenta VII i VIII edycji konkursu.

Poprzez swoją stronę internetową www.grupaazoty.com Jednostka Dominująca prowadzi rubrykę FAQ (Frequently Asked Questions), gdzie prezentuje najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami na nie.

Działalność Jednostki Dominującej w zakresie relacji inwestorskich została doceniona także przez inwestorów na łamach opiniotwórczego dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” za aktywny udział Grupy Azoty w „Akcji Inwestor” – dzięki czemu od sierpnia 2010 roku Jednostka Dominująca ma zaszczyt posługiwać się znakiem „Odpowiada inwestorom”.

Spółka jest uczestnikiem Programu 10 na 10, prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Istotą Programu jest dostarczanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o oczekiwania zgłaszane przez tę grupę oraz o wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Uczestnictwo Jednostki Dominującej w tym projekcie oznacza deklarację, że Spółka zobowiązuje się prowadzić aktywną politykę komunikacyjną z inwestorami indywidualnymi i działać zgodnie z poszanowaniem praw tej grupy. Jednostka Dominująca szczyci się także tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego 2014” za prowadzenie aktywnej dwustronnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi.

W listopadzie 2016 roku Jednostka Dominująca znalazła się wśród laureatów „Rekinów Biznesu”, nagród przyznawanych z okazji 25-lecia działalności warszawskiej giełdy. W podsumowaniu podkreślono, że „Zarząd oraz Zespół Relacji Inwestorskich spółki Grupa Azoty S.A. w swojej codziennej działalności dowiedli, że prowadząc biznes, nie zapominają o komunikacji z mediami, akcjonariuszami, inwestorami czy analitykami przyczyniając się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz podnosząc jego prestiż”.

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Grupa Azoty otrzymała zaszczytny tytuł „Transparentna Spółka Roku 2016”. Jest to ranking zorganizowany przy współpracy Instytutu Rachunkowości i Podatków oraz Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, w którym nagrodzone zostają spółki z trzech głównych indeksów giełdowych (WIG20, mWIG40, sWIG80) wyłonione na podstawie badania ankietowego, które obejmowało cztery obszary: sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie, zasady ładu korporacyjnego.

Specjalne uprawnienia kontrolne posiadaczy papierów wartościowych

W świetle postanowień § 16 ust. 2 Statutu Jednostki Dominującej, akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie z postanowieniami § 43 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Jednostki Dominującej Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Jednostki Dominującej:

§ 45 ust. 4 Statutu Jednostki Dominującej regulujący kwestie umieszczania przez akcjonariuszy poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia stanowi, iż „Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym”.

§ 45 ust. 8 Statutu Jednostki Dominującej stanowi, że „Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne