GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz Jednostki Dominującej

Organizacja oraz struktura

Jednostka Dominująca Grupy Azoty

Grupa Azoty S.A. jest Jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty. Domeną Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych.
Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym. Koncentruje się zarówno na badaniach nad nowymi wyrobami i technologiami, jak i na rozwoju istniejących produktów.

Grupa Azoty S.A., Jednostka Dominująca Grupy Azoty, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 30 czerwca 2008 roku. Spółka wchodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mWIG 40, WIG-Poland, WIG-CHEMIA, Respect Index. Jest również obecna w indeksach zagranicznych: MSCI Emerging Markets, FTSE Emerging Markets oraz FTSE4Good Emerging Index.
Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8. Od dnia 22 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nową nazwą Grupa Azoty Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty S.A.).

Grupa Azoty S.A. jest zintegrowanym producentem poliamidu 6 o nazwie handlowej Tarnamid®, specjalizuje się także w wytwarzaniu nawozów azotowych (nawozów azotowych z siarką oraz saletrzanych).

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup branży chemicznej w Europie Centralnej, działająca w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów.

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z liczących się w Europie koncern chemiczny. Dzięki przemyślanej architekturze Grupa może proponować swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów – od nawozów azotowych i wieloskładnikowych, tworzyw inżynieryjnych przez produkty OXO po melaminę.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupę Kapitałową Grupy Azoty S.A. (dalej: Grupa Azoty, Grupa Kapitałowa, Grupa) tworzyły: Grupa Azoty S.A. – Jednostka Dominująca oraz 9 spółek zależnych w tym:

jednocześnie:

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Azoty jest nieoznaczony.

Spółki zależne Jednostki Dominującej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Siedziba spółki mieści się w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. Od dnia 4 kwietnia 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Puławy).
Spółka specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych i jest jednym z największych na świecie producentów melaminy.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Siedziba spółki mieści się w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A. Od dnia 11 stycznia 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Kędzierzyn).
Spółka swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz produktach OXO (alkoholach OXO i plastyfikatorach).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna

Siedziba spółki mieści się w Policach, przy ul. Kuźnickiej 1. Od dnia 3 czerwca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Police)
Spółka jest znaczącym producentem nawozów wieloskładnikowych, azotowych oraz bieli tytanowej.

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Siedziba spółki mieści się w Guben (Niemcy). Od dnia 10 lipca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.
Spółka jest producentem poliamidu 6 (PA6).

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego 7. Od dnia 28 lutego 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.).
Grupa Azoty PKCh świadczy wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym – od prac o charakterze studyjnym i koncepcyjnym poprzez projekty procesowe, budowlane i wykonawcze do usług w trakcie budowy, uruchamiania i eksploatacji instalacji.

Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. E. Kwiatkowskiego 8. Od dnia 6 marca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty „Koltar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.).
Spółka jest dostawcą usług z branży kolejowej na terenie całego kraju. Jako jedna z nielicznych w Polsce posiada wymagane uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg RID.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna

Siedziba spółki mieści się w Grzybowie. Od dnia 11 lutego 2014 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna (nazwa skrócona Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.).
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. jest największym producentem siarki płynnej w Polsce.

Grupa Azoty „Folie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie.
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych i badawczych w dziedzinie nauk technicznych.

Grupa Azoty „Compounding” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki mieści się w Tarnowie. Model biznesowy Spółki Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o. obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych (powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych), przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Udział Jednostki Dominującej w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa podmiotu Siedziba/Adres Kapitał zakładowy % akcji/udziałów bezpośrednich przypadających
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Forster Straße 72 03172 Guben Niemcy 9 000 000 EUR 100,00
Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 118 33-101 Tarnów 5 000 PLN 100,00
Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. ul. Chemiczna 118 33-101 Tarnów 5 500 000 PLN 100,00
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów 32 760 000 PLN 100,00
Grupa Azoty PUŁAWY al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 24-110 Puławy 191 150 000 PLN 95,98
Grupa Azoty SIARKOPOL Grzybów 28-200 Staszów 55 000 000 PLN 98,42
Grupa Azoty KĘDZIERZYN ul. Mostowa 30 A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn -Koźle 285 064 300 PLN 93,48
Grupa Azoty POLICE ul. Kuźnicka 1 72-010 Police 750 000 000 PLN 66,00
Grupa Azoty POLICE ul. Kwiatkowskiego 7 33-101 Tarnów 85 630 550 PLN 63,27  

 

Jednostka Dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne

 

Zmiany w organizacji

Likwidacja spółki Navitrans Sp. z o.o. w likwidacji

W dniu 31 marca 2016 roku zakończyła się likwidacja spółki Navitrans Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni. W dniu 31 marca 2016 roku została dokonana wypłata Wspólnikom kwoty pozostałej po zakończeniu likwidacji spółki, tj. 35 tys. zł. W dniu 30 czerwca 2016 roku spółka została wykreślona z KRS.

Umowa sprzedaży udziałów spółki Remzap Sp. z o.o.

Spółka REMIN Sp. z o.o., z którą Grupa Azoty PUŁAWY podpisała w dniu 10 grudnia 2015 roku warunkową umowę sprzedaży udziałów w REMZAP Sp. z o.o. (zmienioną aneksem z 4 lutego 2016 roku), nie spełniła w wyznaczonym terminie warunków zawieszających. W związku z powyższym, umowę uważa się za niezawartą.

Dnia 14 marca 2016 roku umorzonych zostało 156 udziałów, które były własnością pozostałych wspólników – pracowników REMZAP Sp. z o.o. W związku z powyższym procentowy udział głosów Grupy Azoty PUŁAWY na Zgromadzeniu Wspólników REMZAP Sp. z o.o. wzrósł z 95,74% do 96,33%.

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych spółek zGrupy Azoty z innymi podmiotami

Udział spółek zależnych w kapitale zakładowym innych podmiotów, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na dzień 31 grudnia 2016 roku

Grupa Azoty PUŁAWY

Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (w %) Wysokość kapitału zakładowego
Agrochem Sp. z o.o. 100% 20 000
„Agrochem Puławy” Sp. z o.o. 100% 50 000
Elektrownia Puławy Sp. z o.o. 100% 92 148
SCF Natural Sp. z o.o. 99,99% 15 001
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 99,19% 59 003
STO-ZAP Sp. z o.o. 96,15% 1 117
Remzap Sp. z o.o. 94,61% 1 812
Zakłady Azotowe Chorzów S.A. 94,32% 58 700
Prozap Sp. z o.o. 84,69% 826
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. 50% 19 500
CTL Kolzap Sp. z o.o. 49% 2 000
Technochimserwis S.A. typu zamkniętego 25% 800 (tys. rubli)  

Grupa Azoty POLICE

Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (w %) Wysokość kapitału zakładowego
PDH Polska S.A. 100,00 60 000
„Supra” Agrochemia Sp. z o.o. 100,00 19 721
„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. 100,00 9 783
Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. 100,00 9 618
Koncept Sp. z o.o. 100,00 512
Grupa Azoty Africa S.A. 99,99 132 000 (tys. XOF)
Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. 99,98 32 617
African Investment Group S.A. 54,90 340 000 (tys. XOF)
Infrapark Police S.A. w likwidacji 54,43 14 986
„Budchem” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 48,96 1 201
Kemipol Sp. z o.o. 33,99 3 445  

Udziały pośrednio przypadające Grupie Azoty POLICE w spółkach zależnych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (w %) Wysokość kapitału zakładowego
African Investment Group S.A. 0,10 340 000 (tys. XOF)
Grupa Azoty Africa S.A. 0,01 132 000 (tys. XOF)
AFRIG Trade SARL 100,00 33 000 (tys. XOF)  

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (w %) Wysokość kapitału zakładowego
ZAKSA S.A. 91,67 6 000
CTL Chemkol Sp. z o.o. 91,67 4 000
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. 36,73 85 631  

Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o.

Nazwa podmiotu Udział w kapitale zakładowym (w %) Wysokość kapitału zakładowego
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. 100% 21 749
Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. 100% 11 567
Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o. 77,86% 4 654  

Istotny udział Jednostki Dominującej w spółkach mniejszościowych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa podmiotu % udziałów
Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. 12,39%  

Oddziały

Jednostka Dominująca nie posiada zamiejscowych oddziałów (zakładów).

Schemat graficzny Grupy kapitałowej


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne