GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek
Raport Roczny 2016
  Siła tworzenia
Raport Roczny Grupa Azoty 2016
Stabilne finanse Grupy Azoty pozwoliły spółce wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy i jednocześnie nie przestawać w wysiłkach we wdrażaniu rozpoczętych i przygotowywaniu kolejnych ambitnych planów inwestycyjnych.
dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Komentarz Prezesa Zarządu
PRODUKTY
ZARZĄDZANIE
INWESTYCJE
FINANSE
DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACJE

PRODUKTY

Obecna działalność Grupy Azoty koncentruje się w następujących obszarach:

  • Nawozy-Agro,
  • Tworzywa,
  • OXO,
  • Biel tytanowa,
  • Melamina,
  • Specjalistyczne produkty niskotonażowe

Produkty Grupy Azoty znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich segmentach gospodarki

ZARZĄDZANIE

W perspektywie 2020 roku planowane jest stworzenie nowego modelu organizacyjnego Grupy Azoty, umożliwiającego pełną realizację synergii w wyniku integracji wybranych funkcji wsparcia oraz wdrożenia zarządzania Grupą w oparciu o kluczowe obszary biznesowe działalności.

INWESTYCJE

Grupa Azoty na bieżąco reaguje i podąża za obecnymi trendami, a jednym z nich jest obszar badań, rozwoju i innowacji (B+R+I) - Grupa chce być nie tylko beneficjentem inicjatyw, które aktualnie mają miejsce w Polsce, ale również ich aktywnym uczestnikiem, aby docelowo stać się pionierem w obszarze innowacji.

FINANSE

Struktura finansowania zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości Grupy Kapitałowej, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem stojącym u podstaw struktury finansowej Grupy jest zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości jej finansowania.

DZIAŁALNOŚĆ

Jesteśmy wiodącym producentem w branży nawozowo-chemicznej w Polsce i Europie. Grupę Kapitałową tworzą cztery zakłady zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu oraz kilkanaście spółek zależnych. Dysponujemy własną infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym.

INNOWACJE

Dzięki wykorzystaniu własnych, unikalnych kompetencji w obszarze produktów dla rolnictwa, Grupa Azoty stanie się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce, w szczególności koncentrujących się na opracowaniu i wdrożeniu na rynek nowoczesnych, wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych.

Strategia

Do roku 2020 domeną Grupy Azoty będzie pięć segmentów biznesowych budujących wartość (Nawozy, Tworzywa, Oxoplast, Pigmenty i Melamina) i segment wspierający Energetyka (wewnętrzną), z możliwością wejścia w nowe segmenty, w tym nowe tworzywa i energetykę zawodową.

Zobacz nasz strategię

Najważniejsze wydarzenia 2016

18.08.2017

PGNiG SA i Grupa Azoty podpisały nową kilkuletnią umowę na sprzedaż gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Grupa Azoty zawarły 13 kwietnia 2016 r. nową umowę na sprzedaż paliwa gazowego Na podstawie umowy ramowej i podpisanych kontraktów dwustronnych PGNiG będzie dostarczało gaz ziemny do 5 spółek z Grupy Azoty - w tym do spółek w Tarnowie, w Puławach, w Policach, w w Kędzierzynie-Koźlu i Grzybowie.

18.08.2017

Grupa Azoty podpisała aneksy do umowy na finansowanie inwestycji

20 września zarząd Grupy Azoty S.A. podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski aneks do umowy kredytu. Umowa z konsorcjum banków, w tym także PKO Bank Polski, agentem kredytu, została podpisana w kwietniu zeszłego roku, dzięki niej Grupa Azoty uzyska fundusze, które zamierza przeznaczyć m.in. na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Grupy Azoty do 2020 r.

18.08.2017

Grupa Azoty zaangażuje się w finansowanie projektu PDH

W Policach w dniu 4 października 2016r. pomiędzy Grupą Azoty S.A. oraz spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A został podpisany list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego w projekt PDH. W uroczystości podpisania listu intencyjnego udział wziął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

18.08.2017

Grupa Azoty po raz X w RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 14 grudnia w Sali Notowań skład X edycji RESPECT Index. W tegorocznej edycji, w skład indeksu weszła rekordowa liczba dwudziestu pięciu spółek. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu znajduje się w tym elitarnym gronie. Jest to ogromny sukces spółki, która w gronie innych 8 firm jest w składzie indeksu od czasu jego utworzenia w 2009 r.

18.08.2017

Dr Wojciech Wardacki nowym prezesem Grupy Azoty

Dr Wojciech Wardacki został Prezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. Na tę funkcję na piątkowym posiedzeniu (16 grudnia 2016r.) powołała go Rada Nadzorcza Grupy odwołując jednocześnie dotychczasowego prezesa Zarządu Mariusza Bobera.

68 PROJEKTÓW
INWESTYCYJNYCH

Najważniejsze dane

Rok 2016 był dla Grupy Azoty rokiem wyzwań, związanych ze zmianami w otoczeniu rynkowym. Pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i osiągniętych wspólnie wyników. Stabilne finanse Grupy Azoty pozwoliły spółce  wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy i jednocześnie nie przestawać w wysiłkach we wdrażaniu rozpoczętych i przygotowywaniu kolejnych ambitnych planów inwestycyjnych.

Przejdź do wyników finansowych
Dane interaktywne Instotne wydarzenia w 2016 roku Nasza działalność

Ład Korporacyjny

Grupa Azoty S.A., deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, w 2016 roku stosowała się do zbioru wytycznych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Rada Nadzorcza
Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne